محتوای آموزشی

راه حل اولیه برای معضل و مشکل ترافیک تهران

گره کور ترافیک تهران همه ما با مشکل و معضل ترافیک تهران آشناییم و راه حل هایی را هم همیشه پیشنهاد میدهیم. بارها و بارها در خصوص ترافیک تهران برنامه های مختلف تلویزیونی ساخته شده است. افسران عالی رتبه و پلیسهای راهنمایی بسیار به میزگردهای تلویزیونی دعوت شده اند. شهرداری همواره در تلاش است با پروژه های عمرانی خود این گره کور را باز کند. در هر کوی و برزنی بخشی از مکالمات روزمره به این موضوع اختصاص یافته است. همه رانندگان و مسافران به سادگی میتوانند میزان عمر تلف شده خود را در این گره کور تخمین بزنند. اکثر