کتابخانه

کتاب انسان خردمند – چند خطی درباره کتاب

کتاب انسان خردمند حدود 1 ماه طول کشید تا این کتاب را تمام کردم. بسیار سخت بود که سریع از روی مطالب عبور کنم. ترجیح میدادم خواندن کتاب بیشتر زمان ببرد ولی درک عمیقتری از آن بدست بیاورم. این کتاب به راستی اثر ارزشمندی است و علی رغم اینکه با ضرباهنگ بالایی به بررسی تاریخ بشر از ابتدای پیدایش می پردازد، ولی به اندازه یک کتاب 600 صفحه ای که قرار است 8 میلیون سال را تحلیل کند هم در مسائل عمیق میشود. اثر نثر بسیار روانی دارد و این نشان از خبره گی مترجم و ویراستاران است. از طرح