درباره من

من یک انسان معمولی هستم. با یک شلوار معمولی و دوتا پاچه معمولی.

معمولی بودن خصیصه اصلی من است. و همیشه به آن افتخار میکنم.

نه استعداد خاصی دارم و نه تلاش میکنم که به کسی خاص بودنم را اثبات کنم.

با همین معمولی بودن خوشم. کتاب زیاد میخوانم روزی یکی دو ساعت. به سفر میروم. آشپزی میکنم.

در پیتزا بسیار ماهرم به دلیل تجربه.

عکاسی میکنم. مطلب مینویسم.

کار هم میکنم.

به هر حال همینم نه بیشتر و نه کمتر.

هر از چندگاهی هم دوره ای را میگذرانم برای توسعه مهارتهایم.

اینجا محل اشتراک تفکرات و تجاربم است.