کتاب انسان خردمند – چند خطی درباره کتاب

کتاب انسان خردمند – چند خطی درباره کتاب

کتاب انسان خردمند

حدود 1 ماه طول کشید تا این کتاب را تمام کردم. بسیار سخت بود که سریع از روی مطالب عبور کنم. ترجیح میدادم خواندن کتاب بیشتر زمان ببرد ولی درک عمیقتری از آن بدست بیاورم.

این کتاب به راستی اثر ارزشمندی است و علی رغم اینکه با ضرباهنگ بالایی به بررسی تاریخ بشر از ابتدای پیدایش می پردازد، ولی به اندازه یک کتاب 600 صفحه ای که قرار است 8 میلیون سال را تحلیل کند هم در مسائل عمیق میشود.

اثر نثر بسیار روانی دارد و این نشان از خبره گی مترجم و ویراستاران است.

از طرح کلی موضوع که عبور کنیم باید بگویم که این کتاب مخاطب را خصوصا در کشورهای جهان سوم به فکر فرو میبرد. موضوعاتی که در این کتاب عمدتا به بررسی گذاشته میشود معنویات و رشد اجتماعی و اقتصادی ملتها و تمدنهاست.

بخشی از اشاره مطالب، به امپراطوری ها است، به رشد و هم سویی فکری امپراطوریها، به تشکیل تفکر یکسان در تمدنها با وجود فاصله های جغرافیایی. به انقلابهای تاثیر گذار در تکامل و تمدن بشر.

کتاب به جدیت مخاطب برخی از افراد نخواهد بود. خیلی اصولی مخاطب خود را انتخاب کرده و تلاشی هم برای اثبات هیچ چیز ندارد.

در واقع کتابی است که از بالا در حال مشاهده بشریت است. اگر خواننده تعصب یا باور خاصی نداشته باشد میتواند از نحوه بررسی مطالب از دید یک استاد تاریخ لذت ببرد.

بخشی از کتاب را عینا در اینجا نقل میکنم:

چینی ها و ایرانی ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند ( که میشد آزادانه کپی یا خریداری شود). آنچه فاقدش بودند ارزشها و اسطوره ها و دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی – اجتماعی بود که در غرب قرنها زمان برد تا ایجاد شود و جا بیفتد، و نمیشد به سرعت آنها را کپی کرد و در داخل مملکت رواج داد.

این قسمت از کتاب که در صفحات 390 تا 392 آمده است نقطه تفکری است برای کشور ما ایران و برای مردم ما ایرانیان. پاسخ به بسیاری از سوالاتی که پرسیده شده است که چرا غرب به نقطه ای خاص رسیده است و ایران که دارای تاریخی غنی و 2500 ساله است، هنوز در حال درجا زدن است.

پاسخ به این سوال ریشه عمیقی در تاریخ دارد و درک آن هم زمانبر.

انسان خردمند یک سرآغاز است. سرآغاز اینکه شروع کنیم به تفکر. تفکر درباره خودمان، محیط اطرافمان، نیازها، رفتارها و هزاران نکته دیگر.