تکامل انسان، چالشی برای اندیشیدن – بخش سوم

تکامل انسان، چالشی برای اندیشیدن – بخش سوم

اررین توگنی، گونه ای راز آلود

یکی از قدیمی ترین تبارهای انسان اررین توگنی نام دارد.

اررین توگنی که به لاتین Orrorin Tugenensis گفته میشود در زمانی حدود 6 و نیم میلون سال پیش ظهور پیدا کرد.

محل کشف فسیلهای اولیه این گونه در تپه های توگنی در کنیا بود.

اررین توگنی

Tugen Hills

تپه های توگنی که به زبان محلی Saimo نامیده میشوند به دلیل گنجینه های عظیمی از فسیلها بسیار مورد توجه دیرین شناسان هستند.

پیدا شدن اسکلت کامل یک فیل 1.5 میلیون ساله در سال 1967 همچنین یکی از گونه های میمونها در سال 1969 به دنبال آن یکی از تبارهای انسان مربوط به حدود 1.5 سال قبل این منطقه را به محلی پر اهمیت برای اینگونه اکتشافات تبدیل کرده است.

اما آنچه این تپه ها را بسیار با اهمیت نموده، یافتن قطعاتی از فسیل یک گونه بسیار قدیمی از انسان بود که به 6 میلیون سال قبل باز میگشت.

این فسیل که در سال 2001 کشف شد بعدها  اررین توگنی نام گرفت.

این گونه قدیمی ترین گونه ای است که تاکنون در کنیا یافت شده است و همچنین دومین گونه قدیمی یافت شده پس از ساحل مردم چادی است.

این گونه کشف شده به اررین orrorin  که به زبان محلی انسان اصیل میباشد نامیده شد.

نکته ای که در ابتدای کشف این گونه مطرح شد این بود که این گونه به نوعی استدلالی است تا جنوبی کپی آسا یا Australopithecine را نیای مشترک انسان و کپی ها قرار دهد.

بررسی فسیلها

قطعات یافت شده از این گونه تا سال 2007 عبارتند از:

  • بخش خلفی آرواره پایین
  • لایه غضروفی استخوان
  • سه قطعه شکسته از استخوان ران
  • بخشی از بازو
  • و استخوان انتهایی نوک شست دست.

Orrorin tugenensis

تا امروز هنوز تفاهمی کاملی برای قراردادن این هومینید در روند تکامل انسان بدست نیامده است.

علت این امر وضعیت دندانهای این گونه است.

اندازه دندانهای این گونه به نسبت جثه اش کوچکتر است و از طرفی به لحاظ مینای دندان و ریشه نیز با گونه های آردی کپی و جنوبی کپی تفاوت دارد.

بر اساس بررسی انجام شده بر روی سر استخوان ران و گردن استخوان ران مشخص شده این گونه علاوه بر زندگی بر روی درخت توانایی راه رفتن بر روی دو پا را نیز داشته است.

اگر ثابت شود که اررین یکی از نیاهای مشترک انسانها است، بنابراین جنوبی کپی و خصوصا جنوبی کپی عفاری که بعدا به آنها هم میپردازم، به عنوان شاخه ای جانبی از درخت انسان ها قرار خواهد گرفت.

زیرا هم 3 میلیون سال قدیمی تر است و هم به لحاظ مورفولوژی به انسانهای امروزی شبیه تر است تا جنوبی کپی عفاری یا همان لوسی معروف.

این مقاله به دلیل حجم کم اطلاعات بدست آمده از این گونه کمی کوتاه است ولی به لحاظ ورود به گونه های بعدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در مقاله بعد جدول Time Line گونه های انسان را در اختیارتان قرار خواهم داد.

با این جدول همزمان با دنبال کردن این بحث میتوانیم مسیر اکتشافات خود را نیز بر روی نقشه ای ساده شده ردیابی کنیم.